تاریخچه آجیل

تاریخچه آجیل

اگه دوست دارین تاریخچه آجیل رو بدونین با ما همراه باشین.
اخیرا یک پروژه ی حفاری باستان شناسی در اسرائیل اتفاق افتاد که محققان شواهدی را یافتند که نشان می دهد آجیل قسمت عمده ای از رژیم غذایی انسان ها را در ۷۸۰هزار سال پیش تشکیل داده است.
هفت نوع آجیل به همراه ابزار سنگی برای شکستن آنها در اعماق باتلاق دفن شده بودند. آجیل ها شامل بادام وحشی، نیلوفر آبی خاردار، شاه بلوط آبی و دو نوع دیگر آنها از شاخه بلوط و پسته بودند. مشابه پسته و شاه بلوط آبی امروزه در شرق آسیا و شمال اروپا یافت می شود.

حدود پنجاه سنگ حفره دار با حداقل یک حفره در اسرائیل پیدا شد و بنظر می رسد این فرورفتگی ها حاصل تلاش برای شکستن پوسته ی سخت آجیل ها بوده است.
مشابه این ابزار سنگی در آمریکا و اروپا نیز یافت شده که قدمت آنها مربوط به چهار الی هشت هزار سال پیش است. اولین آمریکاییان بومی یک آجیل را در این حفره ها قرار می دادند و با یک سنگ دیگر که “سنگ چکش” نامیده می شد پوسته ی آجیل را کاملا خورد می کردند. آجیل هایی که به این روش خورد می شدند شامل میوه راش،گردو، شاه بلوط و میوه ی نوعی درخت آمریکایی که بسیار مشابه گردو بود، می شدند.