تاریخچه شب یلدا

تاریخچه شب یلدا

تاریخچه شب یلدا چیست،
و چرا ایرانیان این شب را جشن می گیرند؟

تاریخچه شب یلدا: در گذشته مردم بر این باور بودند که روز نشانه ای از آفریدگار و شب نشانه اهریمن است،به همین دلیل آخرین شب پاییز را که بلندترین شب سال بود و پس از آن روزها بلندتر و شب ها کوتاه تر میشد را برای در امان ماندن از اهریمن با روشن کردن آتش و برگزاری دورهمی جشن برپا کرده و طلب برکت می کردند.

مردم معتقد بودند فردای شب یلدا خورشید می دمد و روزها بلندتر می شوند و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، بنابراین آخرین شب پاییز را جشن گرفته و اولین ماه زمستان را “دی” که نام آفریننده ی نور بود، نامگذاری کردند.

سفره یلدا:

سفره یلدا جنبه دینی داشت و مقدس بود و از ایزد خورشید روشنایی و برکت می طلبیدند تا زمستان را به خوبی سر کنند و میوه های تازه و خشک و چیزهای دیگر در سفره نمادی از آن بود که بهار و تابستانی پربرکت داشته باشند و همه شب را در پرتو چراغ و نور و آتش می گذراندند تا اهریمن فرصت تباهی نیابد. سفره شب یلدا سفره “میزد” است و میزد عبارت است از میوه های تر و خشک و آجیل یا به اصطلاح زرتشتیان لرک که از لوازم این جشن بود که به افتخار و ویژگی مهر یا خورشید برگزار می شد.
امروز هم ایرانیان در سراسر جهان این جشن زیبا را در کنار یکدیگر برگزار می کنند
و به خواندن شاهنامه و گرفتن فال حافظ می پردازند.